Szkolenia specjalistyczne

Szkolenie z obsługi wózka widłowego

Termin rozpoczęcia: 
2013.10.25

Program szkolenia „Obsługa wózków jezdniowych” został przygotowany i zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego – Akademia UDT. Na pierwszym spotkaniu zostanie ustalony ze słuchaczami dalszy harmonogram działań. Po szkoleniu wszyscy słuchacze przystąpią do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, skutkującego wydaniem zaświadczeń kwalifikacyjnych (...)

Bezpieczna wymiana butli

Termin rozpoczęcia: 
zostanie ustalony po zebraniu minimalnej liczby osób

Program szkolenia „Bezpieczna wymiana butli” został przygotowany i zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego – Akademia UDT. Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wymiany butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym.