W przypadku zgłoszenia więcej niż 2 osób rabat 5% za każdą dodatkową osobę!

Kary umowne w transporcie / Konwencja CMR

 

Miejsce: Warszawa

Termin: 22.10.2014 godz. 10.00-16.00

Uczestnik pozna prawne aspekty dotyczące stosowania kar umownych oraz zapozna się ze skuteczną obroną przed roszczeniami o zapłatę kar umownych, a także pozna aspekty prawne związane w uprawnieniami do odszkodowania.

Adresaci szkolenia:

 • Przewoźnicy wykonujący transport drogowy w zakresie zarobkowego przewozu rzeczy
 • Spedytorzy wykonujący transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

1. KARY UMOWNE W TRANSPORCIE – PREWENCJA, CZY DODATKOWY ZAROBEK

 • Przybliżenie aspektów prawnych dotyczących stosowania kar umownych;
 • Określenie celu stosowania kar umownych;
 • Określenie w jakich przypadkach mogą być stosowane sankcje w postaci kar umownych;
 • Omówienie na przykładach;
 • Wskazanie rozwiązań pozwalających na skuteczną obronę przed roszczeniami o zapłatę kar umownych

 

2. KONWENCJA CMR – UPRAWNIENIE DO ODSZKODOWANIA I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW W POSTĘPOWANIACH O ODSZKODOWANIE

 • Przybliżenie aspektów prawnych regulujących uprawnienie do odszkodowania i właściwość sądów w postępowaniach o odszkodowanie;
 • Określenie, kiedy podmiot nabywa uprawnienia do odszkodowania;
 • Ocena zasadności roszczeń kierowanych do przewoźników;
 • Ocena kiedy roszczenie jest zasadne, a kiedy niezasadne;
 • Wskazanie jak bronić się przed roszczeniami niezasadnymi; ocena właściwości sądu w postępowaniu o odszkodowanie;
 • Wskazanie rozwiązań pozwalających skutecznie bronić się przed sądami za granicą

Paweł Judek, radca prawny, Działyński i Judek Spółka Partnerska Radców Prawnych, wykładowca prawa przewozowego na zajęciach dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Współpracownik Institut du Droit International des Transports w Rouen w zakresie tworzenia bazy międzynarodowego orzecznictwa z zakresu Konwencji CMR.

Członek Rady Niezależnych Ekspertów Transportu TRANSORA. Od wielu lat specjalizuje się w prawie transportowym i prowadzeniu sporów sądowych.

Szkolenie organizowane jest w Warszawie, w miejscu z dogodnym dojazdem z Dworca Centralnego.

3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem drogą mailową i przekażemy szczegółowe informacje na temat miejsca szkolenia.

Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów w pobliżu miejsca szkolenia. W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt.

Cena:
650,00 zł + 23% VAT= 799,5 zł brutto
Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.

W razie pytań dotyczących szkolenia prosimy o kontakt: szkolenia@qtalent.pl

Inni wybrali również:

Nadzór operacji importowanych w mikroprzedsiębiorstwach

Termin rozpoczęcia: 
2013.06.27

Szkolenie ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie wszystkich aspektów związanych z prowadzeniem importu z krajów spoza Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Chin. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się z jakich faz składa się proces importu, jak realizować poszczególne fazy, na co zwracać szczególną uwagę, jak unikać potencjalnych zagrożeń nierozerwalnie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarze handlu międzynarodowego.

Ocena ryzyka w transporcie w kontekście zobowiązań odszkodowawczych przewoźnika

Termin rozpoczęcia: 
2013.06.28

Uczestnik pozna problematykę związaną z zarządzaniem z ryzykiem w transporcie oraz metody jego identyfikacji i redukcji.

Szkolenie GLOBAL G.A.P (v.4.0) i Localgap Standard dla prezesów, członków zarządu i osób zarządzających

Termin rozpoczęcia: 
2013.07.12

Jest to szkolenie z zakresu ogólnej wiedzy o systemach Localgap i GlobalG.A.P v. 4.0, które są niezależnymi, dobrowolnymi systemami zapewniającymi jakość dla produkcji pierwotnej. W ostatnich latach systemy te sukcesywnie rozwijają się w Polsce i na całym Świecie.

Wypowiadanie i rozwiązywanie umów o pracę

Termin rozpoczęcia: 
2013.08.20

Prawidłowe wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę daje ochronę pracodawcy przed procesami sądowymi, a co za tym idzie przed niepotrzebnymi kosztami. Zapobiega też niekorzystnym wyrokom sądowym – powrót do pracy pracownika zwolnionego, wypłatę kar i odszkodowań.

Jak prawidłowo prowadzić dokumentację pracowniczą

Termin rozpoczęcia: 
2013.08.21

Zatrudniając pracownika, pracodawca musi założyć i następnie prowadzić dokumentację pracowniczą. Nieprowadzenie dokumentacji lub nieprawidłowe jej prowadzenie jest zagrożone karą grzywny od 1 tys. Do 30.tys. zł.