Standardy jakości

Wymagania standardu IFS FOOD wersja 6

Termin rozpoczęcia: 
2014.09.29
Szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy ze standardem jakości IFS Food wersja 6 w zakresie: przedstawienia koncepcji nowych wymagań standardu IFS Food wersja 6, powiązania wymagań standardu z obowiązującymi przepisami prawnymi, wymagania standardu w zakresie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (wymagania dotyczące odpowiedzialności najwyższego kierownictwa, wymagania dotyczące dokumentacji, nadzorowanie systemu jakości i bezpieczeństwa, zarządzanie reklamacjami oraz postępowanie w sytuacjach kryzysowych oraz aspekty dotyczące wymagań w zakresie bezpieczeństwa zakładu oraz środowiska produkcji (wymagania w zakresie utrzymania standardów procesu produkcji, utrzymania higieny pomieszczeń i wyposażenia, standardy dotyczące pomieszczeń dla pracowników).

Szkolenie GLOBAL G.A.P dla kandydatów na inspektorów Localgap Standard oraz dla kandydatów na inspektorów i audytorów GlobalG.A.P (v. 4.0-2)

Termin rozpoczęcia: 
2014.10.15

Szkolenie przybliża wiedzę o systemach Localgap i GlobalG.A.P v. 4.0-2, które są niezależnymi, dobrowolnymi systemami zapewniającymi jakość dla produkcji pierwotnej. W ostatnich latach te systemy sukcesywnie rozwijają się w Polsce i na całym Świecie i są wymagane m.in. przez odbiorców zagranicznych, sieci handlowe i firmy eksportujące towar za granicę.

Wymagania standardu IFS HPC wersja 1

Termin rozpoczęcia: 
2014.10.24

IFS HPC wersja 1 to nowy standard na rynku, zawierający 221 wymagań do audytu, które muszą być spełnione przez przedsiębiorstwa produkujące artykuły gospodarstwa domowego i kosmetyki . Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z treścią nowego standardu IFS HPC . Po szkoleniu słuchacz będzie zaznajomiony z procedurą wdrażania tego standardu w firmie.

IFS Food Defense - Interpretacja wymagań w zakresie obrony żywności

Termin rozpoczęcia: 
2014.10.27

Szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy z wymaganiami IFS Food Defense. Słuchacz poznaje różne metody obrony żywności , potrafi przeprowadzić analizę zagrożeń i oceny ryzyka. Jest przygotowany do badania IFS, zwłaszcza rozdziału 6.