Harmonogram

Temat szkolenia Termin szkolenia
Szkolenie z obsługi wózka widłowego 2013.10.25
Należność za przewoźne jako zaliczka na poczet odszkodowania za szkodę w transporcie / Zastaw na przesyłce jako zabezpieczenie wierzytelności 2014.03.04
Zlecanie przewozów podwykonawcom - ryzyko oszustwa i jak się przed nim bronić 2014.04.04
Rachunkowość POKL 2014.06.11
Innowacyjny Menadżer 2014.06.12-13
Akademia innowacyjnej sprzedaży 2014.06.17
Zarządzanie ryzykiem - analiza finansowa i ocena ryzyka gospodarczego w przedsiębiorstwie 2014.06.18
Autentyczne przywództwo - inspiracja do sukcesu 2014.06.24
Komunikacja w organizacji 2014.07.17
Najczęstsze pułapki w umowach transportowych - na co zwrócić uwagę, czym mogą skutkować, jak ich unikać 2014.08.07
Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie. Wycofanie i zwrot wyrobu z rynku. 2014.08.12-13
Prawo żywnościowe z aspektami znakowania żywności 2014.08.26
Przywództwo sytuacyjne 2014.08.27-29
Czy polisa OCP musi kojarzyć się z odmową odszkodowania – błędy w polisach, jak i gdzie zawierać ubezpieczenie 2014.08.28
Zarządzanie sprzedażą w branży TSL 2014.08.29
Gospodarka magazynowa - jak zarządzać nowoczesnym magazynem 2014.09.03-04
Wymagania GMP/GHP w praktyce. Proces mycia i dezynfekcji linii produkcyjnej 2014.09.08
Logistyka zaopatrzenia 2014.09.15
Zarządzanie talentami 2014.09.17-18
Zarządzanie działem handlowym 2014.09.25-26
Wymagania standardu IFS FOOD wersja 6 2014.09.29
Szkolenie GLOBAL G.A.P dla kandydatów na inspektorów Localgap Standard oraz dla kandydatów na inspektorów i audytorów GlobalG.A.P (v. 4.0-2) 2014.10.15
Kary umowne w transporcie / Konwencja CMR 2014.10.22
Wymagania standardu IFS HPC wersja 1 2014.10.24
IFS Food Defense - Interpretacja wymagań w zakresie obrony żywności 2014.10.27
Zarządzanie logistyczne magazynem 2014.10.30
Prawo pracy w zarządzaniu relacjami pracowniczymi I półrocze roku akademickiego 2013/2014
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy I półrocze roku akademickiego 2013/2014
Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie I półrocze roku akademickiego 2013/2014
Zarządzanie procesami zakupowymi w przedsiębiorstwie I półrocze roku akademickiego 2013/2014
Zarządzanie transportem drogowym i spedycją I półrocze roku akademickiego 2013/2014
Bezpieczna wymiana butli zostanie ustalony po zebraniu minimalnej liczby osób