Szkolenie GLOBAL G.A.P dla kandydatów na inspektorów Localgap Standard oraz dla kandydatów na inspektorów i audytorów GlobalG.A.P (v. 4.0-2)

 

Miejsce: Warszawa

Termin: 15.10.2014 godz. 10.00-16.00

Szkolenie przybliża wiedzę o systemach Localgap i GlobalG.A.P v. 4.0, które są niezależnymi, dobrowolnymi systemami zapewniającymi jakość dla produkcji pierwotnej. W ostatnich latach te systemy sukcesywnie rozwijają się w Polsce i na całym Świecie i są wymagane m.in. przez odbiorców zagranicznych, sieci handlowe i firmy eksportujące towar za granicę.
Celem naszego szkolenia jest ogólne przybliżenie tematyki związanej z tymi systemami, przedstawienie etapów wdrażania, omówienie wymagań oraz głównej istoty funkcjonowania systemów.

Do kogo szkolenie jest skierowane:

Szkolenie organizowane jest z myślą o przyszłych inspektorach Localgap Standard oraz przyszłych inspektorach i audytorach GlobalG.A.P, którzy w swojej późniejszej pracy będą kontrolować gospodarstwa rolne. W szkoleniu powinny wziąć udział także osoby zajmujące się systemami zapewnienia jakości w firmach handlu owocami i warzywami, w sieciach handlowych oraz w zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego. Szkolenie to możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy na temat GlobalG.A.P. v. 4.0 oraz Localgap Standard. Wykładowcami są doświadczeni trenerzy oraz pracownicy jednostek certyfikujących.

1. Wprowadzenie do GLOBAL G.A.P
 • Stan GLOBALG.A.P i Localgap Standard w Polsce i na świecie
 • Bezpieczeństwo żywności od pola do stołu
 • Rejestracja w bazie GLOBALG.A.P
 • Perspektywy rozwoju
 
2.Wymagania normy GLOBALG.A.P – problemowe interpretacje
 • Wymagania okołoprodukcyjne (zatrudnienie, pozwolenia, ochrona środowiska, BHP)
 • Wymagania dotyczące produkcji
 • Szczegółowe wymagania higieniczne obowiązujące pracowników przy zbiorze owoców i warzyw ;
Wymagania higieniczne związane z sortowaniem, pakowaniem i przechowywaniem produktów ;
produkcja równoczesna
 • Wymagania dotyczące dokumentacji i zapisu systemu + case study
 
3. Certyfikacja indywidualna – występujące problemy
 • Droga do osiągnięcia certyfikatu GLOBALG.A.P
 • Najczęstsze niezgodności
 • Usprawnienie
 
4. Certyfikacja grupowa – korzyści i zasady
 • Zasady funkcjonowania certyfikacji grupowej
 • Korzyści z certyfikacji grupowej
 
5. Audytor i inspektor GLOBALG.A.P
 • Omówienie zakresu obowiązków
 • Omówienie wymagań
Marek Marzec – mgr inż. technologii żywności. Posiada wszechstronną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie produkcji i sprzedaży, w tym marek własnych. Członek Międzynarodowej Grupy Roboczej d/s Standardu IFS. Przedstawiciel ds. Standardu IFS na Europę Środkową i Wschodnią. Przez 16 lat pracował w Grupie METRO Polska ( Makro Cash and Carry, Real, Praktiker), w której odpowiadał m. in. za wspieranie wprowadzania programu własnych marek w Regionie Centralnej Europy.
W latach 2001-2009 pełnił funkcję Lead Quality Assurance Manager Europy Centralnej i Wschodniej. Do kluczowych obszarów jego odpowiedzialności należało koordynowanie Systemów Zapewnienia Jakości Grupy METRO ze szczególnym uwzględnieniem programów własnej marki, zakupów, działalności operacyjnej i logistycznej w Polsce, Czechach, Słowacji, na Węgrzech, Rumuni, Mołdawii, Bułgarii, Rosji i Ukrainie. Od czerwca 2009 prowadzi działalność doradczą i szkoleniową.
 
Maciej Majewski - absolwent Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie (1999-2004). W 2005 roku ukończył Studia Podyplomowe z Integrowanej Produkcji w ISiK w Skierniewicach . Od 2004 współwłaściciel i kierownik działu szkoleń i doradztwa w firmie Freshmazovia.com Spółka Jawna zajmującej się doradztwem i wdrażaniem systemów jakości EurepGAP i GlobalGAP. Członek Polskiej Technicznej Grupy Roboczej GlobalGAP. W dorobku posiada wiele publikacji w czasopismach naukowych dotyczących systemów wiedzy rolniczej, Integrowanej Produkcji, systemu GlobalGAP oraz innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem żywności.
Referent podczas wielu konferencji m.in. w Instytucie Ochrony Roślin oraz Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Zajmował się wdrażaniem wielu systemów jakości m.in. GlobalGAP, BRC, IFS. Inspektor oraz audytor wewnętrzny w zakresie ww. systemów. Trener w zakresie IP, GlobalGAP, używania środków ochrony roślin, a także w zakresie wykorzystania środków unijnych w rolnictwie.
Szkolenie organizowane jest w Warszawie, w miejscu z dogodnym dojazdem z Dworca Centralnego.
3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem drogą mailową i przekażemy szczegółowe informacje na temat miejsca szkolenia.
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów w pobliżu miejsca szkolenia. W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt.
 
Cena:
400,00 zł + 23% VAT= 492 zł brutto
Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
W razie pytań dotyczących szkolenia prosimy o kontakt: szkolenia@qtalent.pl